Lenen en hypotheek in 2019: wat is er mogelijk?

Hoewel we nog even moeten wachten op Prinsjesdag (18 september) voor de definitieve hypotheeknormen zijn er wel al een aantal wijzigingen voor de maximale hypotheek in 2019 bekend. De maximale hypotheek bepaalt hoeveel je volgend jaar kan lenen voor de aankoop van een woning, maar ook of het oversluiten van een lening wellicht interessant is.

Sinds dit jaar is het niet mogelijk om meer te lenen dan de woningwaarde. Wat betekent dit? Dat de volledige kosten koper, zo’n vijf a zes procent van de koopsom, voor jouw rekening komen. Dit is met name voor starters die nog niet veel geld hebben gespaard of met een studieschuld zitten lastig. Twee derde van de starters verwacht dat zij, naast een hypotheek, extra geld nodig hebben om hun eerste huis te financieren. Het merendeel verwacht hiervoor aan te kloppen bij de ouders.

De maximale hypotheek op basis van de woningwaarde is de afgelopen jaren stap voor stap verlaagd naar honderd procent. Het goede nieuws is dat de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde in 2019 niet verder zal dalen, aldus afgesproken in het regeerakkoord.

Financieringslastpercentages
Het bedrag dat je kunt lenen op basis van je inkomen wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Hierover adviseert Nibud. Er wordt hierbij onder andere gekeken naar de loonontwikkeling. Vervolgens wordt er bepaald hoeveel van het inkomen je mag besteden aan een hypotheek. De financieringslastpercentages worden pas op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Er zijn wel al wat globale wijzigingen voor de hypoheeknormen bekendgemaakt vanuit het Ministerie van Financiën. Inkomens tot € 30.000,- en hoger dan € 100.000,- kunnen in 2019 meer lenen. Voor de grote middengroep blijven de financieringslastpercentages relatief gelijk. Voor de bepaling van het financieringslastpercentage mag bij het hoogste inkomen een tweede inkomen, bijvoorbeeld van de partner, deels worden opgeteld. Dit jaar is dat voor 75 procent.

Lening oversluiten
De hypotheekrentes staan nog altijd heel laag. Volgens experts is de kans echter groot dat dit gaat veranderen. Mocht je nog een korte looptijd hebben op je hypotheek kan dit een goed moment zijn voor het oversluiten van je lening. De kans dat de hypotheekrente nog een halve procent daalt, is niet heel groot. Bij een hypotheek oversluiten na je huidige renteperiode betaal je geen boete.

NHG-hypotheek
Sinds twee jaar is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-grens gekoppeld aan de huizenprijs. Met NHG krijgt de geldverstrekker de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald in bepaalde situaties, zoals bij echtscheiding, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Gezien de hoge huizenprijzen wordt verwacht dat de kostengrens voor een NHG-hypotheek in 2019 stijgt. Naar verwachting komen in 2019 meer mensen in aanmerking voor een NHG-hypotheek.

Bron: https://nieuws.nl/populair/20180814/lenen-en-hypotheek-2019-is-er-mogelijk/