Studiefinanciering voor je kinderen? Laat je goed adviseren!

Heb je een zoon of dochter dat met een studie begint? Kom dan tijdig met ons praten over de wijze waarop deze studie gefinancierd kan worden.

Wat kost een studie eigenlijk?
Studeren is niet goedkoop. Het collegegeld voor het hogere onderwijs voor 2018/2019 bedraagt €2.060. Daarnaast komen er nog allerlei kosten bij, zoals studieboeken en de zorgverzekering. Gaat je zoon of dochter op kamers wonen dan worden de lasten gemiddeld al snel rond de €1.200 per maand.

Verschillende mogelijkheden voor financiering
Een deel van de kosten kan zij zelf verdienen. De arbeidsmarkt is gunstig. Maar de studiebelasting is tegenwoordig hoger dan veel ouders uit hun eigen studiejaren herinneren.

Tot hun dertigste hebben studenten op het HBO en de universiteit ook recht op studiefinanciering. In beginsel lenen ze dan geld van de overheid om de studie te financieren. Na het afronden van hun studie moet deze lening binnen 35 jaar worden terugbetaald. Verdienen de ouders samen minder dan €46.000 per jaar dan kan je zoon of dochter ook een aanvullende beurs krijgen. Deze kan maximaal €388 per maand bedragen.

Uiteraard is het ook mogelijk je zelf een bijdrage kan leveren aan de financiering van de studie. Ouders mogen in 2019 € 5.428 belastingvrij schenken. Dit is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen. Hiervan mag elk jaar gebruik worden gemaakt.

Gaat het om een dure studie dan geldt er een fiscaal aantrekkelijke regeling. Voor een dergelijke studie mag je eenmalig €54.246 belastingvrij schenken. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden. Onder meer:

  • De studie kost minstens € 20.000,- exclusief levensonderhoud.
  • De schenking is vastgelegd in een notariële akte.
  • De schenking moet echt gebruikt worden voor de studie.

Appartement kopen
Regelmatig komt het voor dat ouders voor hun zoon of dochter een appartement kopen. Dit wordt dan vaak deels met gespaarde bedragen en deels met een hypotheek gefinancierd. De gedachte hierachter is, dat hiermee gezorgd wordt voor een goede woonsituatie voor het kind en ook nog een goed rendement wordt behaald over het geïnvesteerde bedrag. Daarbij rekent men de uitgespaarde kosten, die anders voor het huren van een kamer moet worden gemaakt, mee. Ook is het vaak de verwachting dat het appartement na de studie voor een hoger bedrag kan worden verkocht dan de koopprijs.

Wil je weten of het kopen van een appartement financieel voordelig is, dan moet er echt goed gerekend worden. Want alleen met het rekenen van rente over de koopprijs ben je er niet. Vaak is er een Vereniging van Eigenaren die maandelijks een (fors) bedrag voor kosten van onderhoud en verzekering van het pand vraagt. Ook krijg je te maken met bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen. En of de verkoopprijs echt hoger zal zijn dan de koopprijs? Dat zal de toekomst uitwijzen!

Wij helpen je graag met het maken van een goede keuze
Hoe je ook de studie voor je kind gaat financieren, het blijft altijd gaan om veel geld. Wij helpen je graag met het maken van een keuze die het best past bij jouw financiële situatie past. Neem contact met ons op wanneer je over dit onderwerp meer wilt weten.