Oppassen geblazen met overlijdensrisicoverzekeringen en (niet) verpanden

Keuzevrijheid

De verplichting tot het sluiten van een ORV is in veel gevallen dus inderdaad verdwenen. Dat neemt niet weg dat een ORV afsluiten bij een hypotheek vaak toch verstandig is. Deze hoeft dan niet meer verpand te worden aan de geldverstrekker. Dat is op zich goed nieuws voor de klant. Verpanding beperkt immers de keuzevrijheid: de rechten op een eventuele uitkering komen daardoor toe aan de geldverstrekker. Door de polis niet te verpanden heeft de nabestaande zelf de beschikking over de uitkering. Stel dat de hypotheeklasten door hem of haar prima betaald kunnen blijven worden, dan kan het geld voor andere doeleinden aangewend worden zonder dat de geldverstrekker daar iets over te zeggen heeft.

Overigens bieden de vernieuwde spelregels rondom ORV-verplichting ook mogelijkheden voor bestaande klanten. Op verzoek zal een verpanding van een lopende ORV kunnen komen te vervallen, zodat ook in die gevallen de keuzevrijheid bij de klant komt te liggen.

Aflossen

Deze vrijheid kan echter ook een keerzijde hebben. Stel dat de nabestaande toch de hypotheek wil aflossen met de uitkering, dan is het ingeval de uitkering een onverpande polis betreft allerminst zeker dat die aflossing ook boetevrij gedaan kan worden. Reden voor MoneyView om te onderzoeken hoe aanbieders omgaan met aflossingen na het overlijden van een debiteur of zijn of haar partner.

Een aantal aanbieders stelt dat volledig boetevrij aflossen alleen kan, als de polis aan hen verpand is geweest ondanks dat er geen verplichting toe was. Dit betreft Aegon, NIBC Direct en NIBC Direct Extra, NIBC investeringshypotheek, Obvion Basis-, Compact- en Obvion Hypotheek, Reaal Lekker Wonen Hypotheek en de Venn Hypotheek. Deze lijst wordt nog langer, als de overledene niet op de hypotheekakte voorkomt: Aegon, ASR, Centraal Beheer Thuis Hypotheek, De Hypotheker SKP HQ Voordeel Extra Hypotheek, alle Hypotrust hypotheken, IQWOON, Nationale-Nederlanden, alle NIBC hypotheken, Reaal Lekker Wonen Hypotheek, de Venn Hypotheek, de Woonfonds Woningverhuur Hypotheek en Woongenot hypotheek.

Bij een aantal hypotheken is de termijn waarbinnen boetevrij afgelost kan worden na een overlijden beperkt tot zes tot twaalf maanden: bijBouwe, VoordeelExtra Hypotheek, alle Hypotrust producten, IQ Hypotheek, Nationale Nederlanden en Obvion. Bij de VoordeelExtra hypotheek, Hypotrust, IQ, Nationale-Nederlanden en Obvion kan dit bovendien alleen als de overledene ook contractant was.

Tenslotte is het bij een aantal partijen sowieso mogelijk om onbeperkt boetevrij af te lossen, mits het geld daarvoor uit eigen middelen komt en waarbij een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering als zodanig wordt beschouwd. Het gaat hier om de Allianz hypotheek, Florius, de Munt Hypotheek en de Vista Hypotheek.

Kortom, vrijheid-blijheid kent soms een prijs, die klanten vooraf niet of nauwelijks kunnen overzien. Het is daarom zaak om in een advies altijd goed te wijzen op de hypotheekvoorwaarden die samenhangen met een ORV en de voors en tegens van eventuele verpanding ervan te bespreken met de klant.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2018/06/26/oppassen-geblazen-met-overlijdensrisicoverzekeringen-en-niet-verpanden/

 

BewarenBewarenBewarenBewaren